Mục tiêu phát triển ngành trồng trọt:

Phát triển nông nghiệp hướng xuất khẩu

Đánh giá tác động của điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội đến sự phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác và dịch vụ thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu

Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( tham khảo)

Về nguồn nhân lực, quy hoạch, đầu tư và công tác quản lý ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 2)

Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 1)

Kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo Bà Rịa – Vũng Tàu trong tương quan so sánh với cả nước

Vấn đề kinh tế dịch vụ biển, đảo ở tỉnh Khánh Hòa

Tình hình phát triển lĩnh vực dịch vụ du lịch biển, đảo

Khái quát về kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển đảo

Trung tâm logistics cảng biển tại Nhật bản

Tiềm năng phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo Việt Nam

Quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cách lập và luân chuyển chứng từ kế toán

Đối tượng không chịu thuế GTGT

10 Sự kiện kinh doanh nổi bật trong 2013

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ

Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp