Những thách thức đối với các doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược quảng cáo quốc tế

Xác định, tuyển chọn, thúc đẩy và sa thải các thành viên của kênh phân phối quốc tế

Căn cứ lựa chọn trung gian phân phối

Các nhà trung gian trong nước

Các trung gian trong hệ thống phân phối quốc tế

Những giai đoạn phát triển gần đây của Marketing quốc tế

Tuyên bố về viễn cảnh chung hay sứ mệnh của công ty

Thích ứng của công ty với thị trường và môi trường kinh doanh quốc tế

Khái niệm, mục tiêu đánh giá nhân viên

Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch hoá chiến lược

Các hình thức chủ yếu của hợp đồng Franchising

Tính hai mặt của hình thức cấp phép

Những đặc điểm của các tập đoàn đa quốc gia (MNCs)

Thị trường lao động khu vực thành thị không chính thức là gì?

Các giải pháp quản trị bất trắc của yếu tố môi trường

Những hệ thống thông tin marketing đa quốc gia

Kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Khái quát chung về mô hình tổ chức công ty trong Marketing quốc tế

Vai trò của Công ty xuyên quốc gia (TNCs) trong Marketing quốc tế và thị trường thế giới

Kinh tế giai Trung Quốc đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội (1958-1978)