Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua xây dựng hình ảnh, thông điệp truyền thông và các kênh xúc tiến khuếch trương địa phương

Cải thiện chất lượng phục vụ và quản lý công ở Hà Tĩnh

Giải pháp đối với các CHBL thành viên

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Bối cảnh kinh tế vĩ mô điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước

Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB)

Nguyên nhân dẫn tới quá trình chuyển đổi từ mục tiêu khối lượng sang lãi suất

Tổng quan về điều hành theo mục tiêu khối lượng (monetary based/targeting)

Xác định mức lãi suất mục tiêu

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Định nghĩa thế nào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Lý thuyết các bên liên quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khuyến nghị đưa ra đối với các CTNY

Các kết quả đạt được khi triển khai thành công giải pháp

Công nghệ eCRM

Thúc đẩy và tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác có liên quan