Giải pháp phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam và nhà nước cần đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (tham khảo)

Giải pháp đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất sang thị trường EU giai đoạn 2018 – 2025 (số liệu tham khảo) ( tham khảo)

Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam

Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam

Giải pháp giải quyết vấn đề thất nghiệp ở Việt Nam.

Giải pháp phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Dấu hiệu hình thành các điều kiện và lộ trình áp dụng giải pháp

Giải pháp về trình độ quản lý và đội ngũ các nhà đầu tư trong thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Cách thúc đẩy quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Nguyên nhân của những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động