Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tỷ giá đối với các khoản nợ vay ngoại tệ

Ảnh hưởng của CSR lên ý định chuyển đổi thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng, nhận dạng thương hiệu

Bối cảnh của tỉnh Nghệ An ảnh hưởng đến vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững

Kiểm tra, giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi trên địa bàn

Khái niệm điều hành CSTT theo mục tiêu lãi suất (interest rate based/targeting)

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Định nghĩa thế nào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Số liệu đầu tư của Trung Quốc với Châu Phi ( tham khảo)

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Kinh nghiệm quản trị VKD của doanh nghiệp ở một số nước

Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Dịch vụ thẻ và kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Các loại hình, mạng lưới dịch vụ logistics và hệ thống trung tâm logistics tại Hải Phòng

Bài học kinh nghiệm cho về cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, một số bài học kinh nghiệm khác

Vận tải đa phương thức, mô hình đầu tư và thuế quan ở trung tâm logistics tại Cảng Rotterdam, Hà Lan

LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO MÔ HÌNH TUÂN THỦ

Vị trí, quy mô và cơ sở hạ tầng thiết bị ở trung tâm logistics tại Cảng Rotterdam, Hà Lan

Những thành tựu công nghệ sinh học chủ yếu của nước ta

Phân tích kỹ thuật chứng khoán – Thống kê Sóng Elliot

Phân tích kỹ thuật chứng khoán – OBV chỉ số cân bằng khối lượng