Sơ lược thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp và ngân hàng

Đề xuất các phương án cải thiện chính sách kích cầu chứng khoán

Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành

Các giải pháp chủ yếu phát triển ngành trồng trọt

Những biện pháp chủ yếu hoàn thiện thị trường nông nghiệp Việt Nam

Tình trạng độc quyền tương đối phổ biến trên thị trường nông nghiệp

Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế

Những vấn đề kinh tế – kỹ thuật cần chú ý khi thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp

Môi trường tự nhiên hay môi trường địa lý khí hậu

Các chiến lược của người dẫn đầu thị trường

Đặc điểm ngành dịch vụ bảo hiểm

Đặc điểm ngành Dịch vụ tài chính- ngân hàng

Những thách thức đối với các doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược quảng cáo quốc tế

Mục tiêu của chiến lược yểm trợ quốc tế

Kênh phân phối hàng loạt ( kênh phân phối hiện đại)

Phương pháp Nghiên cứu thị trường qua mạng internet

Phương pháp Nghiên cứu tại văn phòng (desk research)

Giải pháp cụ thể cho những ngành xuất khẩu chủ lực

Khó khăn trong xuất khẩu ngành dệt may ở Việt Nam

Nguy cơ từ hiện trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam