Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán quản trị

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Đánh giá chung về khung khổ pháp lý ASEAN và cam kết thực hiện

Hình ảnh, danh tiếng của doanh nghiệp

Dịch vụ thanh toán Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) – 10 yếu tố quyết định thành công

Quá trình kế hoạch hoá chiến lược và tổ chức, kiểm tra Marketing quốc tế

Tài khoản 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

Khái niệm và đặc trưng cơ bản của chiến lược Marketing quốc tế

Mục tiêu chiến lược marketing quốc tế

Những ảnh hưởng lớn đối với chiến lược Marketing quốc tế (IMS)

Thích ứng hoạt động Marketing trong nền “kinh tế mới” ở thế kỷ 21

Những lợi ích của Marketing quốc tế

Thuận lợi và khó khăn trong việc xuất khẩu dầu thô ở Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu dầu thô Việt Nam

Các triết lý quản trị marketing (Marketing management philosophies)

“Trật đường ray” do cư xử kém trong quá trình tìm việc

Giải quyết mâu thuẫn giữa sếp và nhân viên

Bí quyết thành đạt trong cuộc sống