Giải pháp đối với nhà nước

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Các hình thức gian lận BCTC

Tổng quan nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến triển khai thành công giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của Indonesia

Các phương pháp đánh giá tiềm năng và các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Nhóm giải pháp nâng cao năng lực khu vực kinh tế tư nhân

Kinh nghiệm của một số nước về sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương (tham khảo)

Thực trạng quản trị hàng tồn kho DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc (tham khảo)

Khảo sát và đánh giá hiệu quả QLNN về Đấu thầu mua sắm công

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng NHTMCP Công thương Việt Nam

Kinh nghiệm trung tâm logistics cảng biển tại Singapore

Sự hình thành và phát triển của hệ thống các nhà giao dịch sơ cấp

Một số giải pháp tham khảo nhằm tăng cường khả năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước đối với thị trường

Xây dựng khuôn khổ, hành lang pháp lý hỗ trợ sự phát triển của thị trường tiền tệ