Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hà Nội

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Về tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Cơ cấu hàng xuất khẩu

Đánh giá tác động của kết quả ban hành và thực thi chính sách kinh tế của Nhà nước với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng

Thành công, hạn chế trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Phi thời gian qua và nguyên nhân

Hoạt động thương mại – đầu tư Việt Nam – Châu Phi thời gian qua

Nhóm yếu tố từ phía cục diện phát triển của Châu Phi tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn mới

Cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế Trung Quốc – châu Phi

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên trước 1980s

Vị trí tham gia của các quốc gia Châu Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Giải pháp đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất sang thị trường EU giai đoạn 2018 – 2025 (số liệu tham khảo) ( tham khảo)

Cơ hội thúc đẩy phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025

Tồn tại, hạn chế các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

Kết quả chung về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

Quy mô nền kinh tế và chất lượng hàng hóa của EU tác động đến cầu nhập khẩu

Quy mô sản xuất và sự sẵn sàng về công nghệ của Việt Nam tác động đến cung xuất khẩu

Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường các nước EU (số liệu tham khảo)