Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường điện Việt Nam

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1961-1981)

Tình hình phát triển lĩnh vực dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics

Tình hình phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo Việt Nam hiện nay

Những hạn chế của kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở nước ta.

Vai trò của kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế – xã hội

Những nghiên cứu trong nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Quy mô sản xuất và sự sẵn sàng về công nghệ của Việt Nam tác động đến cung xuất khẩu

Lý thuyết thương mại mới, Michael Porter (1990)

Những tồn tại trong hoạt động logistics và trung tâm logistics tại Hải Phòng

Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển của thị trường tiền tệ

Quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khái quát lịch sử thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Sơ lược thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp và ngân hàng

Điều kiện, sự hình thành và vai trò của thị trường chứng khoán

Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ sự phát triển của Kinh tế Trung Quốc

Nội dung các pha của vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC)

Khái niệm và đặc trưng cơ bản của chiến lược Marketing quốc tế

Cách xem giá chứng khoán

Những ảnh hưởng lớn đối với chiến lược Marketing quốc tế (IMS)