Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

Thực trạng quản trị hàng tồn kho DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc (tham khảo)

Kinh nghiệm quản trị VKD của doanh nghiệp ở một số nước

Cách quản trị vốn bằng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

Cách quản trị vốn bằng tiền và dự báo dòng tiền của doanh nghiệp

Cơ sở lý thuyết về kết quả hoạt động kinh doanh

Phương pháp SWOT hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả quản trị dòng tiền

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Bối cảnh quốc tế khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chính sách và biện pháp để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Nhân tố thuộc về khách hàng ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Giải pháp đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất sang thị trường EU giai đoạn 2018 – 2025 (số liệu tham khảo) ( tham khảo)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU trong vấn đề thương mại

Ảnh hưởng cơ sở hạ tầng đến xuất khẩu hàng chế biến

Các yếu tố cản trở/hấp dẫn: Khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ, khoảng cách thể chiết

Lý thuyết thương mại mới, Michael Porter (1990)

Chức năng của trung tâm logistics cảng biển