Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Đặc tính ngành đóng tàu của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Lịch sử hình thành và phát triển của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên thập niên 1990

Giải pháp nâng cao trình độ, năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý các nguồn lợi và môi trường trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giải pháp về quản lý nguồn tài nguyên, thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái trên biển, đảo (tham khảo)

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác và dịch vụ thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu

Xây dựng và phát triển thị trường thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng vật chất – kỹ thuật và công nghệ cho dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu (tham khảo)

Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( tham khảo)

Khuynh hướng mới xuất hiện từ tác động của những chế tài cộng đồng và quốc tế đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Lĩnh vực dịch vụ du lịch biển, đảo ở Bà Rịa – Vũng Tàu 2009 – 2014 (tham khảo)

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở một số địa phương Việt Nam

Những hạn chế của kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở nước ta.

Kinh tế dịch vụ là động lực cho kinh tế biển, đảo phát triển, mở cửa, hội nhập quốc tế

Các nội dung chính trong FTA và RTA của EU đối với Việt Nam

Chức năng của trung tâm logistics cảng biển

Tiềm năng phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo Việt Nam