Giải pháp đối với các CHBL thành viên

Giải pháp đối với công ty mẹ của chuỗi CHBL

Dự báo quy mô và xu hướng phát triển thị trường ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội

Thực trạng các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô (chính sách điều tiết thị trường ĐTDĐ)

Các yếu tố thuộc môi trường ngành (Porter)

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Tăng cường công tác thanh tra giám sát để ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng, qua đó tăng khả năng truyền dẫn của lãi suất

Đề xuất xây dựng hành lang lãi suất

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Cơ sở xây dựng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Đánh giá cơ chế điều hành lãi suất của NHNN

Nguyên nhân dẫn tới quá trình chuyển đổi từ mục tiêu khối lượng sang lãi suất

Phân biệt điều hành CSTT theo mục tiêu lãi suất và mục tiêu khối lượng

Giải pháp về công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển thị trường

Bối cảnh chung của thế giới trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thị trường của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Các quan hệ liên kết khu vực và toàn cầu, ảnh hưởng của các tập đoàn đa quốc gia

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Các quan hệ liên kết khu vực và toàn cầu, ảnh hưởng của các tập đoàn đa quốc gia