Thị phần sản phẩm Dệt May trong thị trường xuất khẩu của Việt Nam

Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may ở Việt Nam

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Kế toán quản trị là gì?

Những mặt hạn chế về hoạt động phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước khi tham gia AEC

Kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển xuất khẩu nông sản khi tham gia vào các Cộng đồng kinh tế

Giải pháp bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu và phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá xuất khẩu

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua hoàn thiện cơ chế chính sách xúc tiến nhà đầu tư

Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua tăng cường mối quan hệ đối tác (partnership)

Một số giải pháp đột phá trong ngắn hạn để cải thiện chất lượng giá trị chào hàng thị trường mục tiêu của Hà Tĩnh

Cải thiện chất lượng phục vụ và quản lý công ở Hà Tĩnh

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Tiêu chí đánh giá chiến lược marketing địa phương

Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp của địa phương

Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương

Chủ thể của marketing địa phương

Thế nào là marketing địa phương thu hút đầu tư