Khái niệm và các góc độ tiếp cận

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại

Những vấn đề đặt ra cho các quốc gia thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Cách Tìm kiếm kĩ thông tin về hành vi khác hàng

Cách nhận biết nhu cầu ở góc nhìn hành vi khách hàng

Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) – 10 yếu tố quyết định thành công

Các yếu tố môi trường vi mô bên ngoài tổ chức

Chiến lược thích ứng sản phẩm (Product adaptation Strategy)

Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài

Môi trường tự nhiên hay môi trường địa lý khí hậu

Các chiến lược của người dẫn đầu thị trường

Các hướng phát triển sản phẩm mới trong Marketing quốc tế

Những lợi thế so sánh trong kinh doanh dịch vụ

Nội dung quản lý nhân viên bán hàng cá nhân ở thị trường quốc tế

Chiến lược Marketing quốc tế trong quá trình phát triển xuất khẩu

Kênh phân phối hàng loạt ( kênh phân phối hiện đại)

Cấu trúc hệ thống phân phối tại Nhật Bản

Lý do phải thích ứng sản phẩm