Phân biệt sai sót và gian lận BCTC

Giải pháp về công nghệ

Thông tin chung về ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Thúc đẩy và tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác có liên quan

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng nhân lực và hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng lao động mang tính so sánh quốc tế

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy quan hệ đối tác giữa trường và doanh nghiệp

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách đối với các cơ sở giáo dục đào

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua đổi mới dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục

Thu hút lao động có kỹ năng trở về nước sau thời gian làm việc ở nước ngoài

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về di chuyển lao động

Chủ động tham gia di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Bối cảnh di chuyển lao động kỹ năng ASEAN trong điều kiện mới

Hạn chế, tồn tại trong việc di chuyển lao động có kỹ năng của việt nam trong cộng đồng asean

Năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam

Nhu cầu lao động của ASEAN trong tương lai

Tham gia và ký kết các thỏa thuận

Luật pháp, chính sách về di chuyển lao động có kỹ năng

Cơ cấu và chất lượng lao động tham gia di chuyển trong ASEAN

Lao động kỹ năng và trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động Việt Nam