Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua tăng cường mối quan hệ đối tác (partnership)

Một số giải pháp đột phá trong ngắn hạn để cải thiện chất lượng giá trị chào hàng thị trường mục tiêu của Hà Tĩnh

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Các lĩnh vực ưu tiên trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Hà Tĩnh

Đặc điểm kinh tế – xã hội tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh trong chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp địa phương

Kinh nghiệm tại Hà Nội thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp địa phương

Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô đến chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp

Thế nào là chiến lược marketing mục tiêu

Giải pháp đối với nhà nước

Giải pháp đối với các CHBL thành viên

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Bài học kinh nghiệm về phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Cơ sở xây dựng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Bài học về sử dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống trong bối cảnh khủng hoảng

Cách thiết lập hành lang lãi suất

Xác định mức lãi suất mục tiêu

Khái niệm điều hành CSTT theo mục tiêu lãi suất (interest rate based/targeting)

Khái niệm lãi suất và nhân tố ảnh hưởng