Ứng dụng tin học trong kinh doanh

Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hà Tĩnh về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Đánh giá về việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và tính hội nhập quốc tế

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Vì sao Facebook có màu xanh và tâm lí học về sử dụng màu sắc trong marketing

Giải pháp nâng cao ngoại tác tích cực trong chương trình tín dụng ưu đãi cho SV nghèo học ĐH ở VN

Hiệu quả của chương trình tín dụng ưu đãi cho SV nghèo học Đại học là gì?

Công bằng xã hội trong chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên nghèo học Đại học

Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng xã hội và vấn đề phân phối lại thu nhập trong chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên nghèo học Đại học

Thực trạng trợ cấp của chính phủ và ngoại tác tích cực trong chương trình tín dụng ưu đãi cho SV nghèo học đại học ở Việt Nam

Tin học ứng dụng là gì?

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp về trình độ quản lý và đội ngũ các nhà đầu tư trong thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Kinh nghiệm của Trung Quốc về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Quy trình tạo lập và các hình thức chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Phương pháp và quy trình xây dựng bộ tiêu chí

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Cách để tuân thủ nội dung trách nhiệm xã hội đối với người lao động về giờ làm việc