Nhóm các nhân tố bên trong DN ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn

Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn bên trong DN

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Củng cố và hoàn thiện hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ

Cục dự trữ Liên bang Mỹ (The Federal Reserve-FED)

Nguyên nhân dẫn tới quá trình chuyển đổi từ mục tiêu khối lượng sang lãi suất

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Giải pháp tăng cường tín dụng ngân hàng CSXH đối với người nghèo

Lý thuyết về tác động của tín dụng vi mô đối với người nghèo

Những vấn đề đặt ra và nguyên nhân của các vấn đề trong mối quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi (tham khảo)

Lịch sử quan hệ và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi

Tổ chức phân tích định kỳ và thường xuyên tình hình tài chính

Tăng cường quản trị các thành phần vốn kinh doanh

Thực trạng quản trị các khoản phải thu tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc (tham khảo)

Tác động của quản trị vốn kinh doanh đến khả năng sinh lời

Nhóm nhân tố khách quan ảnh hưởng quản trị vốn kinh doanh

Tổ chức đảm bảo nguồn tài trợ vốn lưu độn

Cách tổ chức và đảm bảo được nguồn tài trợ vốn lưu động

Phương pháp phân chia và phương pháp Dupont tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)