Kinh nghiệm tại Đà Nẵng thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp địa phương

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Khái niệm điều hành CSTT theo mục tiêu lãi suất (interest rate based/targeting)

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Quan điểm của Đảng về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH ở nước ta qua các kỳ Đại hội

Lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong “Học thuyết kinh tế cơ cấu mới”

Lý thuyết cất cánh của W.W. Rostow

Vai trò của “Đánh giá sản phẩm” trong mối quan hệ giữa “sự ác cảm của người tiêu dùng” và “Hành vi tẩy chay”

Sự ác cảm của người tiêu dùng

Tăng cường nguồn lực tài chính từ tín dụng

Điều kiện kinh tế – xã hội

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của Thái Lan

Bài học cho Việt Nam từ quan hệ kinh tế Trung Quốc – Châu Phi( tham khảo)

Nhóm yếu tố từ phía cục diện phát triển của Châu Phi tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn mới

Thực trạng viện trợ của Trung Quốc dành cho Châu Phi (tham khảo)

Lịch sử quan hệ và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi

Cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế Trung Quốc – châu Phi

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Khu vực kinh tế tư nhân và sự tham gia của khu vực này vào cung ứng hàng hóa công cộng