Sơ đồ cơ cấu quản trị trực tuyến

1 (20%) 1 vote

Cơ cấu này được xây dựng trên nguyên lý sau:

  •  Mỗi cấp chỉ có một thủ trưởng cấp trên trực tiếp.
  •  Quan hệ trong cơ cấu tổ chức này được thiết lập chủ yếu theo chiều dọc.
  • Công việc quản trị được tiến hành theo tuyến.

 

Sơ đồ cơ cấu quản trị trực tuyến với ưu nhược điểm của kiểu cơ cấu này được trình bày trong Hình 7.7. Với những ưu nhược điểm như được trình bày, cơ cấu này chỉ phù hợp với những xí nghiệp có qui mô nhỏ, sản phẩm không phức tạp và tính chất sản xuất liên tục.