Sơ đồ lưu thông séc

Sơ đồ lưu thông séc
4 (80%) 1 vote

 

Chúng tôi giới thiệu dưới đây hai trường hợp lưu thông séc: lưu thông séc qua một ngân hàng và lưu thông séc qua hai ngân hàng.