Sơ đồ xử lý và luân chuyển chứng từ thu tiền mặt

Giải thích sơ đồ 2.2:

A- Người nộp tiền chuẩn bị tiền

(1)  Kế toán tiền mặt viết phiếu thu (3 liên)

(2)  Trình kế toán trưởng ký duyệt (3 liên)

(3)  Phiếu thu chuyển trả lại cho kế toán tiền mặt (3 liên, lưu liên 1)

(4)  Chuyển liên 2, 3 cho thủ quỹ

(5)  Thủ quỹ thu tiền và ký nhận vào phiếu thu (2 liên)

(6)  (7) Chuyển phiếu thu cho người nộp tiền ký nhận (2 liên) – người nộp tiền giữ lại liên 3, chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ; thủ quỹ ghi sổ quỹ

(8)  Thủ quỹ chuyển phiếu thu (liên 2) cho kế toán tiền mặt

(9)  Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt

(10)         (11) Chuyển phiếu thu cho bộ phận liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả phiếu thu về cho kế toán tiền mặt

(12) Kế toán tiền mặt lưu phiếu thu

B – Kết thúc


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • mo hinh luan chuyen cua phieu thu phieu chi
  • luân chuyển phiếu thu
  • sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt
  • Sơ đồ luân chuyển chứng từ phiếu chi
  • ,