So sánh mật độ các trung gian trong kênh phân phối quốc tế

So sánh mật độ các trung gian trong kênh phân phối quốc tế
Đánh giá bài viết

 

Mật độ các trung gian ở thị trường Nhật Bản cao chưa từng thấy nếu so với các quốc gia công nghiệp phát triển phương Tây. Cấu trúc phân phối truyền thống phục vụ những đối tượng thực hiện hành vi mua với số lượng nhỏ nhưng liên tục tại các cửa hàng được bố trí tại các vị trí thuận tiện nhất. Mật độ các cửa hàng nhỏ cao với lượng hàng khiêm tốn được nhiều nhà bán buôn nhỏ hỗ trợ. Việc hàng tiêu dùng phải qua ba hay bốn trung gian trước khi đến được tay người tiêu dùng – từ nhà sản xuất đến các đại lý bán buôn sơ cấp, thứ cấp khu vực và địa phương và cuối cùng đến tay người tiêu dùng – là chuyện thường gặp. Sơ đồ dưới đây diễn tả sự khác biệt giữa kênh phân phối ngắn của Hoa Kỳ với kênh phân phối dài của Nhật Bản.

Các quốc gia đều có số lượng lớn các cửa hàng bán lẻ nhỏ nhưng sự khác biệt cơ bản giữa các cửa hàng bán lẻ (9 nhân viên hay ít hơn) tại Nhật và tại Mỹ là ở tỷ lệ % của tổng doanh thu bán lẻ do các cửa hàng bán lẻ nhỏ thực hiện so với tổng doanh thu bán hàng. Tại Nhật Bản, các cửa hàng nhỏ bán thực phẩm (95.1%) chiếm 57.7% tổng doanh thu bán hàng thực phẩm, trong khi đó tại Hoa Kỳ các cửa hàng thực phẩm nhỏ (69.8% số cửa hàng thực phẩm) chiếm 19.2% tổng doanh thu bán hàng. Đối với các mặt hàng tiêu dùng khác cũng có tỷ lệ bất tương xứng như vậy tại Nhật Bản. Tại Hoa Kỳ các cửa hàng nhỏ (81.6% tổng số các cửa hàng) bán ra 32.9% tổng các danh mục hàng phi thực phẩm; tại Nhật Bản, các cửa hàng nhỏ (chiếm 94.1% tổng số các cửa hàng) lại bán ra 50.4% . Những cửa hàng nhỏ này có vai trò quan trọng đối với người tiêu dùng Nhật. Với mật độ dân số rất cao, người dân có thói quen mua sắm thường xuyên, người tiêu dùng quan tâm nhiều đến các vấn đề dịch vụ, hàng hoá tươi sống hợp vệ sinh, chất lượng đảm bảo cùng với việc các nhà bán buôn thường xuyên cung cấp các chương trình hỗ trợ tài chính, giao hàng thường xuyên theo từng phần nhỏ, kết hợp với nhiều lợi ích khác chính là nguyên nhân dẫn đến việc tồn tại một số lượng lớn các cửa hàng nhỏ ở đây.

Nguồn: Nghiên cứu ngành của McKinsey