Sự cần thiết phải lập dự án đầu tư

Sự cần thiết phải lập dự án đầu tư
5 (100%) 1 vote

 

– Xét về mặt pháp lý thì việc lập dự án đầu tư là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư thẩm định để ra quyết định đầu tư, quyết định tài trợ cho các dự án đó.

Đối với chủ đầu tư thì dự án đầu tư được phê duyệt là tài liệu pháp lý để xin phép đầu tư và giấy phép hoạt động, xin phép nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, xin hưởng các khoản ưu đãi về đầu tư, xin vay vốn hoặc kêu gọi góp vốn hoặc phát hành cổ phiếu, trái phiếu…

– Xét về mặt nội dung của dự án thì lập dự án đầu tư là việc tính toán trước một cách toàn diện về những giải pháp kinh tế – kỹ thuật về kế hoạch bỏ vốn, huy động vốn, kế hoạch kỹ thuật triển khai đầu tư, kế hoạch tổ chức khai thác…nhằm đạt được mục đích đầu tư của Chủ đầu tư. Việc nghiên cứu tính toán trước khi đầu tư này cho phép Chủ đầu tư lường trước được khó khăn, thuận lợi, loại trừ được những rủi ro không đáng có. Mặt khác việc lập dự án đầu tư sẽ làm cơ sở để lập kế hoạch hành động và các biện pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn triển khai sau này.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • sự cần thiết đầu tư dự án
  • ,