Sự cần thiết phải nghiên cứu thị trường nước ngoài

Sự cần thiết phải nghiên cứu thị trường nước ngoài
Đánh giá bài viết

– Môi trường marketing khác nhau

Khi tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường nước ngoài, các chuyên gia nghiên cứu thị trường không thể bỏ qua được yếu tố môi trường marketing. Môi trường kinh doanh khác nhau, nên các chuyên gia nghiên cứu thị trường không thể vận dụng các phương pháp nghiên cứu như nhau trên mọi thị trường khác nhau. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu thị trường nước ngoài trước khi tiến hành hoạt động marketing quốc tế.

– Cung cấp thông tin để áp dụng Marketing mix tại thị trường nước ngoài.
Nghiên cứu thị trường là khâu cơ bản để thu thập thông tin nhằm tiến hành các chiến lược marketing mix ở thị trường nước ngoài. Nếu không nghiên cứu thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp sẽ không có cơ sở để vận dụng các chiến lược marketing mix phù hợp với môi trường và thị trường nước ngoài.

– Hạn chế rủi ro liên quan tới hoạt động đầu tư hay thâm nhập thị trường nước ngoài
– Giúp các chính phủ hoạch định chính sách về thứ tự ưu tiên các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư
– Giúp các doanh nghiệp tìm được thị trường mục tiêu tiềm năng cho sản phẩm xuất khẩu của mình