Sự khác biệt của Marketing quốc tế với Marketing quốc gia

Marketing quốc tế có những sự khác biệt (Differences) so với Marketing quốc gia, cụ thể là:

– Về chủ thể (Subjects), các bên tham gia vào thương mại quốc tế (xuất – nhập khẩu) hay kinh doanh quốc tế (cấp giấy phép, liên doanh…) thường là các chủ thể có quốc tịch khác nhau, ở những nước khác nhau. Đó là đặc trưng nổi bật của Marketing quốc tế mà chúng ta có thể dễ dàng đưa ra nhiều ví dụ.

– Về khách thể (Objects), đó là cái (hay đối tượng) mà chủ thể nhằm vào, gồm hàng hoá và dịch vụ trong Marketing quốc tế. Đặc trưng nổi bật cụ thể ở đây là sự di chuyển của hàng hoá, dịch vụ qua biên giới quốc gia.

– Về tiền tệ, (tiền hàng xuất khẩu) thường là ngoại tệ đối với một hoặc cả hai bên chủ thể trong Marketing quốc tế. Thí dụ, khi một nhà xuất khẩu gạo Việt Nam xuất cho một nhà nhập khẩu gạo Nhật Bản, nếu cùng thoả thuận dùng Yên Nhật làm đồng tiền thanh toán thì đồng Yên chỉ là ngoại tệ đối với nhà xuất khẩu gạo Việt Nam; nhưng nếu thoả thuận dùng đô la Mỹ (USD) trong thanh toán cho nhau thì USD là ngoại tệ đối với cả hai bên.

– Hành trình phân phối sản phẩm thường kéo dài về thời gian và không gian, dẫn đến chi phí chuyên chở quốc tế và nguy cơ rủi ro cũng tăng theo.

– Nội dung kế hoạch hoá chiến lược không giống nhau đối với từng thị trường nước ngoài vì nhu cầu và lượng cầu của mỗi nước rất khác nhau. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến Marketing quốc tế phức tạp hơn nhiều so với Marketing quốc gia.

– Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC) kéo dài hơn so với vòng đời sản phẩm quốc gia (NPLC). Nội dung IPLC sẽ được nghiên cứu cụ thể ở chương 5. Do vậy, sản phẩm trong Marketing quốc tế thường mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn trong Marketing quốc gia.

Cùng với 6 nội dung khác biệt lớn nói trên, Marketing quốc tế còn có những nét đặc thù cần được làm rõ hơn.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phân tích những đặc điểm khác biệt giữa marketing quốc tế với marketing nội địa
  • so sánh marketing quốc tế và marketing toàn cầu
  • ,