Sự khác biệt giữa Chiến lược Marketing và kế hoạch Marketing

Sự khác biệt giữa Chiến lược Marketing và kế hoạch Marketing
Đánh giá bài viết

Có rất nhiều người nhầm lẫn sự khác biệt giữa một chiến lược tiếp thị và một kế hoạch tiếp thị. Tôi đã tìm thấy cách dễ nhất để giải thích sự khác biệt này.

Chiến lược Marketing( tiếp thị) – chiến lược marketing là những mục tiêu bạn cần đạt được với các nỗ lực Marketing của bạn. Chiến lược Marketing của bạn được định hình bởi các mục tiêu kinh doanh của bạn. Mục tiêu kinh doanh và chiến lược Marketing của bạn nên đi song song nhau.

Kế hoạch marketing – kế hoạch marketing của bạn là làm thế nào bạn đạt được những mục tiêu marketing. (Làm thế nào?) đó là việc áp dụng các chiến lược của bạn trong một lộ trình sẽ hướng bạn từ hiện thực đến mục tiêu sắp tới.

Vấn đề là hầu hết mọi người cố gắng thiết lập ra để đạt được “như thế nào” mà không biết “những gì” cần phải đạt được. Điều này có thể làm lãng phí nguồn lực cho một công ty, cả thời gian và tiền bạc.

Khi nói đến tiếp thị, chúng tôi luôn luôn phải xác định những gì và sau đó thâm nhập vào như thế nào. Nếu bạn nhớ lại một câu từ bài viết này, đó là một trong những điều sau đây:

Chiến lược là tư duy và lập kế hoạch. Dưới đây là một ví dụ về cách làm việc cả hai điều đó cùng với nhau:

Ví dụ:

Mục tiêu: Để có được thông qua thị trường rộng lớn hơn.
Chiến lược tiếp thị: Giới thiệu sản phẩm đến phân khúc thị trường mới.
Kế hoạch tiếp thị: Xây dựng các chiến dịch tiếp thị, xác định và tập trung vào phân khúc cụ thể.

Một công thức thành công mà có thể được sử dụng để tiếp tục giải thích tầm quan trọng về chiến lược tiếp thị và lập kế hoạch tiếp thị trông như thế này:

Chiến lược Marketing —> Kế hoạch tiếp thị —> thực hiện = Thành công

Chiến lược tiếp thị của bạn bao gồm:

 1.  “Cái gì” đã được thực hiện.
 2.  Thông báo cho người tiêu dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ đang được cung cấp.
 3.  Thông báo cho người tiêu dùng của các yếu tố khác biệt.

Kế hoạch tiếp thị của bạn bao gồm:

 1.  “Làm thế nào” để làm điều đó.
 2.   Xây dựng các chiến dịch tiếp thị và các chương trình khuyến mãi mà sẽ đạt được “cái gì” trong chiến lược của bạn.

Thực hiện của bạn bao gồm:

Hành động để đạt được các mục tiêu được xác định trong chiến lược tiếp thị và kế hoạch tiếp thị.

Các thành phần của chiến lược tiếp thị của bạn:

 1.     Tiếp thị qua lan truyền
 2.     Định vị mục tiêu nội bộ
 3.     Mục tiêu ngắn hạn
 4.     Mục tiêu dài hạn

Phân tích tình hình hiện tại – Các phần nên xác định:

 1.     Mục tiêu
 2.     Tập trung
 3.     Văn hóa
 4.     Điểm mạnh
 5.     Điểm yếu
 6.     Thị phần

Phân tích khách hàng của bạn – Làm thế nào có nhiều khách hàng? Loại khách hàng? Những giá trị mà họ cần là gì? Quá trình ra quyết định của họ trông như thế nào? Những gì khách hàng bạn sẽ tập trung cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp?

Phân tích đối thủ cạnh tranh của bạn – vị trí tiếp thị của bạn là gì? Vị trí thị trường của họ là gì? Thế mạnh của bạn là gì khi nói đến đối thủ cạnh tranh của bạn? Điểm yếu của bạn là gì? Đối thủ cạnh tranh của bạn đã khai thác được những gì từ thị trường?

Xác định 4 P (sản phẩm / Giá / phân phối / Địa điểm) (Product / Price / Distribution / Place)

Như bạn có thể thấy chiến lược tiếp thị của bạn đi song song với kế hoạch tiếp thị của bạn. Nếu không có cả hai, bạn sẽ thấy rằng bạn không chỉ lãng phí tài nguyên, mà bạn cũng có thể bị mắc kẹt mà không có một ý tưởng về mục tiêu của bạn.

Một điểm quan trọng là đừng quên để đo bất kỳ chiến dịch tiếp thị mà bạn khởi động để xem những gì nên và những gì không. Bạn có thể sử dụng thông tin này để hướng dẫn bạn trong tương lai.

Theo thiết kế web Vina Idea


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • phân biệt chiến lược và chiến thuật marketing
 • ,