Sự mất cân đối nghiêm trọng của kinh tế toàn cầu

Sự mất cân đối nghiêm trọng của kinh tế toàn cầu
Đánh giá bài viết

Trong công trình nghiên cứu của mình H. Schutte đã phân đoạn và so sánh 1/5 dân số những nước giàu nhất thế giới với 1/5 dân số nghèo nhất thế giới để làm rõ hơn sự tương phản kinh tế qua 5 tiêu thức cơ bản. Những số liệu cô đọng đơn cử năm 1990 – 1992 từ nghiên cứu của H. Schutte sẽ minh chứng rõ sự mất cân đối sâu sắc của kinh tế toàn cầu (bảng 1.5).

Do phần kinh tế đạt được (qua 5 tiêu thức chính) của 1/5 dân số giàu nhất và 1/5 dân số nghèo nhất thế giới là rất khác nhau, cho nên sự cách biệt giàu nghèo là rất lớn. Trong giai đoạn 1993 – 2001, GDP bình quân theo đầu người của nước giàu nhất so với nước nghèo nhất tiếp tục tăng từ 397 lần lên 443 lần [12]. Như vậy, mục tiêu thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên thế giới do Hội nghị cấp cao của các nước không liên kết đã đề ra trong nhiều thập kỷ qua không những không đạt được mà còn mở rộng hơn.
Tóm tắt xu thế này về kinh tế toàn cầu: