Tác động của các công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế quốc dân Việt Nam

a. Các tnc ngày càng có tác động tích cực đối với sự nghiệp cải cách và đổi mới nền kinh tế việt nam
Sự hiện diện của tnc đồng nghĩa với việc cung cấp một nguồn vốn quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá của đất nước.
Các tnc đã đóng góp phần tích cực trong việc thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Các tnc tham gia tích cực vào việc duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định cho nền kinh tế mở rộng xuất khẩu tăng nguồn thu ngân sách.
Giải quyết số lượng lớn lao động tham gia phát triến nguồn nhân lực cho đất nước
Sự có mặt của các tnc với tính cách là diễn viên và đạo diễn chính của thị trường kinh tế thế giới đã và đang là nhân tố quan trọng thúc đấy sự nghiệp chuyển đổi sang kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập quốc tế của Việt Nam .

b. Những nhược điểm và một số tác động tiêu cực của tnc tại Việt Nam

Mục tiêu của các tnc là lợi nhuận thị phần doanh số ưu thế cạnh tranh và phát triển ổn định nó thường xuyên mâu thuẫn với mục tiêu của chiến lược chung về phát triển kinh tế xã hội của nhà nước ta là tăng trưởng đồng đều cao và bền vững
Các tnc lớn nhất là các tnc đến từ châu âu và châu mỹ còn dè dặt trong việc đầu tư vao việt nam
Một số tnc lạm dụng các ưu thế về vốn công nghệ để thao túng và gây hậu quả xấu cho liên doanh thậm chí có tnc gây sức ép với các cơ quan quản lý nhà nước

Một số vấn đề yếu kém trong hoạt động của tnc nhìn từ phía công tác chuấn bị và vai trò hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước,có 6 vấn đề cần phải được quan tâm:khi đã coi vốn đầu tư nước ngoài như một bộ phận của tổng đầu tư xã hội việc đối xử với sự hiện diện của tnc cũng phải bình đẳng như mọi loại hình kinh doanh khác trong nền kinh tế việt nam,cảnh giác với những biểu hiện sai trái trong hoạt động của các tnc,các tnc vào việt nam phải hoạt động theo pháp luật của ta và theo thông lệ quốc tế,cần phải loại bỏ chơ chế hạn nghạch nhập khẩu phức tạp,khoảng cách giữa nguyên tắc được cam kết trong luật đầu tư với xử lý thực tế là quá xa nhau ,cải cách đồng loạt cá chính sách kinh tế vĩ mô


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • công_ty_xuyên_quốc_gia_đối_với_nền_kinh_tế wiki
  • vai trò của các công ty xuyên quốc gia
  • ,