Tác động của chuyển giá đối với bản thân các MNC

Hoạt  động  chuyển  giá  dưới  góc  độ  của  MNC  sẽ  được  nhìn  nhận  theo  hai  hướng khác nhau, đó là có thể giúp cho MNC dễ dàng thực hiện kế hoạch và mục  tiêu kinh doanh của mình về lợi nhuận và thuế. Nhưng một mặt khác, chuyển giá lại mang lại nguy cơ MNC phải gánh chịu những hình phạt nặng nề của quốc gia sở tại  và các quốc gia có liên quan.

  Dựa vào các lợi thế về tiềm lực tài chính, những ưu đãi mà các quốc gia đặc  cách cho các MNC khi kêu gọi thu hút đầu tư như thuế suất, hạn ngạch, lĩnh  vực đầu tư…thì các MNC có thể thực hiện việc chuyển giá nhằm giảm thiểu  việc thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với quốc gia mà mình đặt trụ sở.

  Thực hiện việc chuyển giá sẽ giúp cho MNC dễ dàng chuyển lợi nhuận ra  nước ngoài và thực hiện những kế hoạch kinh doanh một  cách nhanh chóng,  không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh. Trường hợp này thường được các MNC  thực hiện tại các quốc gia có chính sách tiền tệ thắt chặt.

  Việc chuyển giá còn giúp cho các MNC nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường  nội địa, đánh bật và thâu tóm các công ty nhỏ lẻ trong nước dựa vào nguồn  lực tài chính dồi dào của mình. Khi thực hiện việc xâm chiếm thị trường thì  chi phí sẽ được chia sẻ cho các công ty con khác và cả công ty mẹ. Vì vậy  đứng trên phương diện tài chính thì MNC sẽ không bị áp lực nhiều về  tình  trạng thua lỗ.

  Các MNC sẽ xây dựng một kế hoạch về thuế trên qui mô tổng thể sao cho có  lợi nhất và từ đó dựa vào sự chênh lệch về mức lãi suất giữa các quốc gia để  thực hiện việc mua bán nội bộ, chuyển giá nếu cần thiết nhằm đạt mục tiêu  về thuế.

  Thông qua việc bán các tài sản, thiết bị lỗi thời với giá cao thì một mặt giúp  các công ty tại chính quốc thay đổi được công nghệ với chi phí thấp, một mặt  lại thu hồi vốn đầu tư nhanh tại các quốc gia tiếp nhận đầu tư.

  Thông qua việc mua bán qua lại thì các MNC có thể tránh được các rủi ro  trong  hoạt  động  nghiên  cứu  và  phát  triển  sản  phẩm  vì  các  hoạt  động  này  thường tốn nhiều chi phí và khả năng thành công cũng không cao. MNC sẽ  giảm được một số các rủi ro về tỷ giá, rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm, rủi ro về tính ổn định của nhà cung cấp nguyên vật liệu và chất lượng nguyên  vật liệu và một số rủi ro khác.

Bên cạnh những lợi ích của việc chuyên giá mang lại cho MNC thì MNC sẽ  phải gánh chịu những hình phạt rất nghiêm  khắc nếu  việc chuyển  giá bị cơ quan  thuế của các quốc gia mà các MNC có mặt phát hiện được. MNC sẽ bị phạt một số  tiền rất lớn, có khả năng bị rút giấy phép kinh doanh và chấm dứt mọi hoạt động sản  xuất kinh doanh tại quốc gia đó. Bên cạnh đó uy tín của MNC trên thương trường  quốc tế cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và là tâm điểm chú ý của các cơ quan  thuế của các quốc gia khác mà MNC có trụ sở.