Tác động của phân vùng lương tối thiểu đến sự cạnh tranh về việc làm giữa các vùng

Tác động của phân vùng lương tối thiểu đến sự cạnh tranh về việc làm giữa các vùng
Đánh giá bài viết

1.  Mặt tích cực

Từ góc độ nghiên cứu, chính sách tiền lương tối thiểu theo vùng là một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô. Việc quy định mức lương tối thiểu cao hơn đối với những vùng phát triển hơn sẽ làm tăng tính cạnh tranh về việc làm, thu hút được những lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

Đối với những địa phương kém phát triển hơn, mức lương tối thiểu sẽ được quy định thấp hơn. Điều đó giúp địa phương có cơ hội thu hút vốn đầu tư, tạo ra nhiều việc làm hơn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

2.   Mặt tiêu cực

Ngoài ra, tại mỗi địa phương, chi phí đảm bảo nhu cầu tối thiểu phụ thuộc vào hai yếu tố: sự khác nhau về giá cả hàng hoá và thói quen tiêu dùng của người lao động. Trong khi đó, giá cả hàng hoá ở mỗi vùng lại rất khác nhau, tạo ra sự khác biệt rất lớn vể thói quen tiêu dùng nhất là giữa vùng nông thôn và các thành phố lớn.Ví dụ: ở nông thôn, thu nhập của họ rất thấp, họ thường có nhu cầu tiêu dùng những hàng hóa có giá cả ở mức trung bình; còn ở thành phố lớn, thu nhập họ cao hơn cùng với cuộc sống hiện đại, điều đó càng thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu tăng cao và đôi khi họ còn chấp nhận các mức giá cao về các mặt hàng xa xỉ.

Vì vậy, một trong những mục tiêu của việc quy định tiền lương tối thiểu theo vùng là để đảm bảo sức mua của tiền lương tối thiểu trong điều kiện các mức giá khác nhau cho cùng 1 loại hàng hoá.