Tác động của thất nghiệp là gì?

Đánh giá bài viết

1.      Tác động của thất nghiệp tự nhiên

Lợi ích của thất nghiệp

 • Thất nghiệp ngắn hạn giúp người lao động tìm công việc ưng ý và phù hợp với nguyện vọng và năng lực làm tăng hiệu quả xã hội.
 • Lợi ích xã hội: Làm cho việc phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả hơn và góp phần làm tăng tổng sản lượng của nền kinh tế trong dài hạn.
 • Thất nghiệp mang lại thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe.
 • Thất nghiệp mang lại thời gian cho học hành và trau dồi thêm kỹ năng.

Chi phí thất nghiệp

Tâm lý xấu đối với người lao động và gia đình

 • Công nhân tuyệt vọng khi không thể có việc làm sau một thời gian dài.
 • Khủng hoảng gia đình do không có thu nhập.

.2.      Tác động của thất nghiệp chu kỳ

Lợi ích của thất nghiệp

 • Thất nghiệp mang lại thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe.
 • Thất nghiệp tạo sự cạnh tranh và tăng hiệu quả.
 • Thất nghiệp mang lại thời gian học hành và trau dồi thêm kỹ năng.

Chi phí thất nghiệp

 • Hao phí nguồn lực xã hội: con người và máy móc

Quy luật Okun áp dụng cho nền kinh tế Mỹ nói rằng 1% thất nghiệp chu kỳ làm sản lượng giảm 2,5% so với mức sản lượng tiềm năng (xuống dưới mức tự nhiên).

 • Cá nhân thất nghiệp bị mất tiền lương và nhận trợ cấp thất nghiệp.
 • Chính phủ mất thu nhập từ thuế và phải trả thêm trợ cấp.
 • Các doanh nghiệp bị giảm lợi nhuận.

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • hao phí nguồn lực xã hội con người và máy móc
 • lợi ích của thất nghiệp
 • ,