Tác động mức lương tối thiểu đến người lao động

Tác động mức lương tối thiểu đến người lao động
Đánh giá bài viết

1. Mặt tích cực

–         Với cơ chế tính lương ở nước ta thì lương tối thiểu là một cơ sở thu nhập hết sức quan trọng với người lao động. Mức lương tối thiểu cao sẽ dẫn đến lương thực tế cao.

Như vậy,  nó có tác dụng cả về mặt vật chất và tinh thần đối với người lao động.

  • Về tinh thần là làm cho người lao động bằng lòng vui vẻ và hăng say với công việc hơn, tránh được tình trạng thiếu nhân công do NLĐ nghỉ việc, nhảy việc.
  • Về vật chất tức là giá trị của số tiền lương mà họ nhận được: điều này liên quan tới giá trị thực của tiền (lạm phát). Nếu lạm phát quá cao thì  nhiều tiền chưa hẳn đã mang lại lợi ích xã hội tốt hơn cho người lao động, vì khi đó giá cả hàng hóa tăng, họ phải chi thêm nhiều tiền hơn. Như thế lương tăng lên cũng thường chỉ phù hợp với mức tăng đó của giá cả. Đi cùng với tăng trưởng kinh tế là lạm phát và tăng lương tối thiểu là một biện pháp đảm bảo đời sống cơ bản của người lao động được như cũ hoặc ngày một tốt hơn.

–       Mức lương này cơ bản đáp ứng được mức sống tối thiểu của NLĐ, cải thiện thu nhập nói chung của NLĐ trên toàn quốc.

–       Tăng lượng cung lao động, khuyến khích người lao động tăng năng suất, giảm số người hưởng trợ cấp.

2.  Mặt tiêu cực

–        Giá cả là kinh tế tổng hợp và bao giờ nó cũng đẩy lên trước. Thử hỏi nếu giá cả tăng, lương không tăng thì người lao động sẽ như thế nào.Ở đây giá tăng là do nhiều yếu tố tổng hợp như hiện nay nhà nước tăng giá điện là giá đầu vào nên đẩy toàn bộ giá cả tăng theo.

Thực tế lương tăng từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng là tăng 13,7%, trong khi trượt giá năm 2010 là 11,75 %, như vậy là lương tăng cao hơn mức trượt giá.
Nhưng tại sao người lao động sống không đủ lại là việc khác, đó là do giá cả thiết yếu tiêu dùng đẩy quá cao, tích lũy của người lao động ít, nền lương tối thiểu của mình thấp không đảm bảo mức sống cho nên khi lương tăng tỷ lệ cao, nhưng tổng tuyệt đối tiền lương của người lao động lại thấp.

–         Dù Chính phủ liên tục điều chỉnh lương tối thiểu, thậm chí điều chỉnh trước lộ trình theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nhưng do giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao nên giá trị tiền lương thực tế giảm, tiền lương tối thiểu vẫn chưa đảm bảo được mức sống tối thiểu cho người lao động.

–         Việc tăng lương tối thiểu đồng nghĩa với việc phí bảo hiểm tăng mà người lao động trong khối doanh nghiệp sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm hoặc doanh thu, nếu giá thị trường không thay đổi thì người lao động phải đóng phí bảo hiểm tăng lương trong khi họ vẫn lĩnh số lương cũ tính theo doanh thu hoặc sản phẩm. Nếu Nhà nước không có chế độ điều chỉnh giá và cơ cấu tiền lương trong chi phí sản xuất thì sẽ mang lại sự bất lợi, thiệt thòi cho người lao động và cả doanh nghiệp.

–         Vấn đề tăng lương hiện nay được điểu chỉnh theo kiểu đến hẹn lại lên. Tức là khi thị trường lạm phát tăng cao, giá cả trong nước bất ổn định, đồng tiền bị trượt giá, đời sống nhân dân gặp khó khăn thì khi ấy mới điều chỉnh lương gây ra hiện tượng đình công.

Vì tăng LTT dẫn đến tăng chi phí lao động của doanh nghiệp, do vậy làm giảm cầu về lao động, dẫn đến người lao động có ít việc làm hơn

–         Theo số liệu báo cáo của các trung tâm giới thiệu việc làm, tính đến ngày 20/5/2011, cả nước có 146.538 người đến đăng ký thất nghiệp. Có ý kiến lo ngại, nếu điều chỉnh lương lên cao như đề xuất, doanh nghiệp không làm ăn được có thể sa thải lượng lớn lao động nữa và tỷ lệ thất nghiệp lại gia tăng.

è Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất cơ quan ,doanh nghiệp phải trả cho người lao động do nhà nước quy định. Nhà nước quy định như vậy để bảo vệ người lao động, nhưng mức lương đó có bảo vệ được hay không còn phụ thuộc vào giá trị thực tế mà người lao động được hưởng. Ví dụ: trong kỳ điều chỉnh mức lương tới đây chưa chắc đời sống của lao động được cải thiện, vì chưa thực hiện thì giá thị trường đã tăng .Sợ rằng đến lúc thực hiện thì giá thị trường đã vượt quá tỷ lệ tăng lương tối thiểu rồi. Nếu như vậy thì cải tiến thành cải lùi… Nhưng dù sao đi nữa vẫn hơn là không điều chỉnh.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • mặt tiêu cực của chi phí lao động thấp đối với doanh nghiệp
  • tác động của thu nhập đến việc làm của người lao động
  • ,