Tại sao cần có sự tham gia của nhà nước trong Bảo hiểm y tế tự nguyện

 

BHYTTN là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc nên nó luôn được Đảng và Nhà nước đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Trong quá trình cung cấp dịch vụ khám chửa bệnh luôn có sự tham gia của nhà nước và bên cạnh đó các bệnh viện tư nhân cũng góp phần tham gia.

*    Sự tham gia của tư nhân: nhằm giảm bớt sự quá tải khi mà số người KCB hàng ngày tại các bệnh viện công rất đông. Bệnh viện tư tham gia một phần dưới hình thức tự nguyện phần còn lại do nhà nước khuyến khích.

– Bên cạnh đó một số bệnh viện tư vẫn hãng hái tham gia BHYTTN do:

  • Thể hiện tinh thần nhân đạo.
  • Thu hút sự quan tâm chú ý của bệnh nhân khám chửa bệnh dịch vụ nếu cung cấp dịch vụ tốt với giá hợp lí. ( bệnh nhân có lẽ sẽ nghĩ nếu KCB với BHYT mà tốt và chu đáo thì mình khám dịch vụ sẽ phải tốt hơn.)

– Sự tham gia của các bệnh viện tư trong quá trình cung ứng dịch vụ BHYT có phần hạn chế,  một số bệnh viện không có áp dụng BHYT như bệnh viện Triều An, An Sinh nguyên nhân chủ yếu là do:

  • Phần lớn các bệnh viện tư nhân mở ra với mục đích là lợi nhuận. nên khi cung ứng BHYT thì sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của bệnh viện.
  • Việc thu thu lại phí KCB của bệnh nhân từ quỹ BH sẽ mất thời gian, qua nhiều công đoạn, thủ tục rờm rà….
  • Ảnh hưởng đến không gian KCB cho những bệnh nhân khám dưới hình thức dịch vụ.
  • Buộc phải chia bệnh viện thành những khu dành cho BHYT và những khu KCB dịch vụ dẫn đến nội bộ của bệnh viện sẽ rắc rối.

Do đó cần có sự can thiệp của nhà nước để đảm bảo cho việc cung ứng dịch vụ BHYT đạt hiệu quả:

  • Thể hiện sự chăm lo an sinh cho xã hội (chăm lo sức khỏe cho người dân), phân phối lại thu nhập.
  • Đảm bảo mức đong của người tham gia thấp trong khả năng chi trả của họ, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người tham gia được bảo vệ..
  • Bổ sung ngân sách trong trường hợp quỹ BHYT bị cạn kiệt.
  • Có hành động khuyến khích sự tham gia của các bệnh viện tư nhằm mục đích xã hội hóa dịch vụ y tế  đảm bảo cho mọi người dân đều có thể tiếp cận với dịch vụ y tế.