Tại sao chính phủ trợ cấp cho chương trình ưu đãi tín dụng?

Tại sao chính phủ trợ cấp cho chương trình ưu đãi tín dụng?
Đánh giá bài viết

Chương trình ưu đãi tín dụng của chính phủ là một khoản trợ cấp có hoàn lại. Lí do mà chính phủ trợ cấp cho chương trình ưu đãi tín dụng  sinh – sinh viên  chính là:

–                     Nhằm giúp những sinh viên nghèo có thể tiếp cận nhiều hơn với nền giáo dục đại học, đồng thời tạo điều kiện các sinh viên này có thể an tâm học tập.

–                     Giáo dục đại học chiếm một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.Càng có nhiều người tiếp cận được với nền giáo dục thì xã hội càng có nhiều nhân tài, các doanh nghiệp càng có nhiều nhân viên tốt, xã hội càng ngày càng có thêm những người có văn hóa.

–                     Ngoài ra ngoại tác của chương trình tín dụng ưu đãi tín dụng rất lớn nên chính phủ cần chi tiêu cho nó để tăng thêm phúc lợi xã hội.