Tại sao hàng hóa Y tế là hàng hóa công không thuần túy

Tại sao hàng hóa Y tế là hàng hóa công không thuần túy
Đánh giá bài viết

HHYT  là hàng hóa công không thuần túy :

Thông qua việc tìm hiểu về hàng hóa công, các thuộc tính của hàng hóa công và HHYT thì ta thấy HHYT là một loại hàng hóa công vì mọi người ai cũng có quyền được hưởng các dịch vụ y tế để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe. Do đó HHYT  đáp ứng nhu cầu lợi ích của nhiều người, nhiều đối tượng trong xã hội. Khi có thêm một người cùng sử dụng thì không ảnh hưởng đến lợi ích của những người đang sử dụng, miễn là bạn có đủ diều kiện để được sử dụng HHYT thì bạn hoàn toàn có quyền được hưởng những lợi ích do các dịch vụ này mang lại.

Xét về tính cạnh tranh:  HHYT  không có tính cạnh tranh. Chúng ta xét ví dụ rằng một hãng bán hàng có thể hạ giá bán để thu hút khách từ những hãng khác, nhưng nếu bệnh nhân đến gặp bác sĩ có giá thấp hơn những bác sĩ cạnh tranh khác bác sĩ này có ít cầu và vì vậy đang thu hút thêm nhiều khách hàng; hoặc với một số loại thuốc có tính chất tương đương nhau nhưng nếu có giá bán thấp hơn thì người bệnh sẽ cảm thấy e ngại khi dùng thuốc vì sợ rằng nó có tác dụng không tốt.

Xét về tính loại trừ: HHYT có tính loại trừ bằng phí dịch vụ. Bất cứ đối tượng nào được hưởng dịch vụ y tế đều phải đóng một khoản phí để góp vào y tế. Đối với người nghèo thì sẽ ít có điều kiện để hưởng các HHYT nếu họ không có đủ khả năng đóng phí , do đó họ sẽ không thể được chia sẻ gánh nặng rủi ro khi không may mắc phải.

Như vậy, HHYT chỉ biểu hiện thuộc tính không cạnh tranh của hàng hóa công và nó vẫn có tính loại trừ nên HHYT là hàng hóa công không thuần túy.