Tại sao Nhà Nước lại độc quyền ngành điện?

1 Vai trò của điện năng.
Điện năng có vai trò vô cùng quan trọng đến đời sống của con người. Nếu các dịch vụ công bị ngừng cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chất lượng thấp thì sẽ dẫn đến những rối loạn trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của mỗi người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến sự phát triển của mỗi quốc gia.
2 Tại sao tư nhân không cung cấp điện?
Đối với cung cấp điện ở nhưng nơi vùng sâu vùng xa, việc xây dựng cơ sở hạ tầng tốn rất nhiều chi phí trong khi lợi nhuận đem về là không cao. Điều này xảy đến hai khả năng:
– Tư nhân không có động lực cung cấp điện ở những vùng này. Người dân không có điện để sinh hoạt và sản xuất à không công bằng , không kích thích phát triển kinh tế vùng miền à kinh tế chung của đất nước bị ảnh hưởng và phúc lợi xã hội không được đảm bảo.
– Vì mục tiêu lợi nhuận tư nhân sẽ cung cấp điện với giá cao để bù lại cho chi phí cao. Những người nghèo không có khả năng chi trả sẽ không được sử dụng điện à tổn thất xã hội và tổn thất kinh tế đều rất lớn.
3  Tại sao Nhà Nước lại độc quyền điện năng ?
– Trong giai đoạn đầu của nền kinh tế, độc quyền tự nhiên trong ngành điện là cần thiết vì:Không thể có một doanh nghiệp ngoài quốc doanh nào có đủ tiềm lực về kinh tế, kỹ thuật để tham gia à Nhà nước buộc phải tự làm bằng cách giao cho các doanh nghiệp nhà nước là Tổng công ty điện Việt Nam (EVN). Do EVN đầu tư quá lớn vào cơ sở hạ tầng nên phải độc quyền kinh doanh trong một thời gian đủ để thu hồi vốn.
– Tận dung lợi thế kinh tế nhờ quy mô khi chỉ có 1 nhà cung cấp điện duy nhất (chi phí trung bình càng giảm).
– Độc quyền điện còn có tác dụng phân phối lại thu nhập trong xã hội ( mức giá tăng theo hạn mức sử dụng)
– Nhà Nước chịu trách nhiệm quản lí và điều tiết để đảm bảo lợi ích của nhân dân,  đảm bảo tính công bằng và hiệu quả

– Nếu để tư nhân cung cấp phần lớn điện năng thì Nhà Nước sẽ bị phụ thuộc vào tư nhân ( đặc biệt nếu nhà cung cấp là doanh nghiệp nước ngoài). Điều này vô cùng nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội của toàn dân tộc.

 

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • độc quyền trong ngành điện
  • tại sao lại độc quyền điện năng
  • tại sao ngành điện vẫn do nhà nước độc quyền
  • tại sao điện là ngành độc quyền
  • ,