Tại sao VN cần thiết phải đổi mới mô hình hành chính công truyền thống

Tại sao VN cần thiết phải đổi mới mô hình hành chính công truyền thống
Đánh giá bài viết

“Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm nguy hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Phát triển bền vững là phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn định, giải quyết tốt các vấn đề về tiến bộ và công bằng xã hội; song song đó, phải khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống. Đây được xem là con đường phát triển đúng đắn mà mọi quốc gia đều muốn hướng đên. Tuy nhiên, để đạt tới ngưỡng của sự phát triển ấy, đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược, hướng đi đúng đắn cho mình. Trong đó, đổi mới mô hình quản trị công, hay cải cách nền hành chính là một trong những bước đi tiên quyết cần và đủ để hướng đến một sự phát triển bền vững, phồn thịnh.

Đứng trước yêu cầu cải cách nền hành chính công nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, nội dung bài viết dưới đây sẽ đi sâu phân tích trường hợp của VN.

Thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển, Việt Nam cũng không nằm ngoài mục tiêu phát triển ấy. Sau hơn 20 năm chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thi trường hiện đại, nền kinh tế của Vn đã có những bước tiến vững vàng, tuy nhiên, cũng vấp phải không ít thách thức, và khó khăn. Chính vì vậy, để tiếp tục đứng vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, VN cần có sự thay đổi về vai trò của Nhà nước và đẩy mạnh công cuộc đổi mới nền hành chính của mình.  Dưới đây là những lý do cần thiết phải đổi mới mô hình hành chính công truyền thống:

Thứ nhất, những áp lực bên ngoài từ quá trình hội nhập quốc tế dẫn đến nguy cơ dân chủ hóa chính trị, sự can thiệp quá sâu của người dân làm lệch lạc các mục tiêu của chính sách phát triển theo xu hướng lợi ích nhóm. Hơn nữa, khi bước vào sân chơi chung của thế giới thì 1 nền kinh tế còn non yếu như VN khó thoát khỏi những ảnh hưởng từ những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay như những xung đột về chính trị ở Trung Đông, bán đảo Triều Tiên, vùng biển Hoa đông, biển Đông,… và cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài ở châu Âu. Thứ hai, những áp lực từ chính nội tại bên trong nền kinh tế VN đòi hỏi phải đổi mới 1 mô hình phát triển kinh tế: mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại chỉ chú trọng phát triển theo chiều rộng, phát triển kinh tế dựa trên tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ, trong khi việc phát triển kinh tế dựa vào tri thức và khoa học – kĩ thuật còn nhiều hạn chế; hiệu quả đầu tư công còn thấp, chỉ số ICOR của khu vực công tăng nhanh hơn là khu vực tư, nhiều DNNN đầu tư tràn lan và chưa sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách; các mục tiêu phát triển kinh tế hiện tại chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn mà không chú trọng đến lợi ích dài hạn. Các chính sách đưa ra mang tính tạm thời và chưa có các văn bản pháp luật hỗ trợ chặt chẽ. Thứ ba, bản thân mô hình hành chính công truyền thống đã bộc lộ những khiếm khuyết, hạn chế, và không còn phù hợp với bối cảnh thế giới ngày một diễn biến phức tạp.