Tầm nhìn của chuỗi giá trị ngành TCMN trong tương lai là

– Nhằm tăng tính cạnh tranh ngành và giành được nhiều thị phần  hơn  trên  thị trường TCMN thế giới cần:

Đảm bảo nuôi trồng, khai thác và cung cấp NVL thô bền vững và lâu dài.

Các nhà XK hàng thủ công phải phát triển khả năng đảm đương được những hoạt động marketing quốc tế cung cấp thông tin cần chuyên sâu, kỹ năng kinh doanh hiệu quả    và trở thành những công ty thương mại có chuyên môn và có tổ chức.

Nhà nước và các cơ quan chức năng cần hỗ trợ và tăng cường các hoạt  động đào  tạo, nghiên cứu và phát triển, hoạt động xúc tiến thương mại đồng thời tăng gấp ba lần kim ngạch XK cho ngành và mở rộng quy mô SP để tạo công ăn việc làm cho người lao động sinh sống vùng ven tại các làng nghề.

Hướng tới một ngành TCMN có tổ chức chặt chẽ hơn với sự hợp tác hiệu quả giữa các DN tham gia SX kinh doanh và khu vực tư nhân năng động. Mô hình này hoạt động hiệu quả phần nào sẽ đóng góp vào sự phát triển về mặt chính trị của quốc.

Phát triển vùng nguyên liệu mây tre lá góp phần tăng độ che phủ và khả năng phòng hộ của rừng, chống xói lở đất tại các vùng đầu nguồn, ven sông… nhằm đáp ứng nhu cầu NVL cho công nghiệp chế biến hàng TCMN mây tre lá cần:

Thúc đẩy hình thành TT hàng mây tre và hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ phát triển theo phương thức hướng ra TT.

Quy hoạch các vùng nuôi trồng và ứng dụng KH&CN vào khai thác nguyên liệu, bảo  vệ MT.

Để góp phần vào sự phát triển KT-XH-MT của đất nước cần:

Phát triển công nghiệp SX hàng mây tre lá theo từng bước gia tăng giá trị và hiệu quả KT tạo việc làm tăng thu nhập của các cơ sở SX kinh doanh hàng TCMN mây tre lá, góp phần chuyển dịch cơ cấu KT và xây dựng nông thôn mới.                                                                                                                                    Bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề SX hàng TCMN mây tre lá, Nhà nước cần có các chính sách nhất quán và hỗ trợ về bảo vệ giữ gìn MT sinh thái đạt chuẩn quốc tế.