Tầm quan trọng của công nghiệp hoá hiên đại hoá nông nghiệp và nông thôn

Tầm quan trọng của công nghiệp hoá hiên đại hoá nông nghiệp và nông thôn
Đánh giá bài viết

 

 a. Đại hội đảng III của Đảng khẳng định ra sức phát triển nông nghiệp.

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu,sản xuất nhỏ, cá thể tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ phát triển tư bản chủ nghĩa, chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.Chỉ có tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa,xây dựng một nền công nghiệp hiện đại phù hợp với điều kiện và đặc điểm của nước ta, chúng ta mới tạo ra được cái cốt vật chất của chủ nghĩa xã hội, biến lao động thủ công năng suất thấp thành lao động cơ khí, có năng suất cao, tạo ra cơ cấu công-nông nghiệp hiện đại,và mới thúc đẩy đượcnông nghiệp và công nghiệp nhẹ phát triển mạnh mẽ, tạo ra được một lực lượng sản xuất mới, một năng suất lao động xã hội cao, cho phép chúng ta vượt qua những khó khăn ban đầu để đi lên.

Nhưng muốn phát triển công nghiệp ,muốn tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa lại phải có những điều kiện tiên quyết như lương thực, thực phẩm, lao động, .. mà những điều kiện đó phụ thuộc vào sự phát triển của nông nghiệp. Lenin nói rằng: “…không thể nói rằng, tích luỹ “không phụ thuộc” vào sản xuất vật phẩm tiêu dùng, chỉ bởi một lẽ là muốn mở rộng sản xuất thì cần phải có tư bản khả biến mới, và do đó cần phải có vật phẩm tiêu dùng”. Ở nước ta Hồ Chủ tịch đã nói một cách đơn giản dễ hiểu rằng:”Vì nước ta là một nước nông nghiệp, mọi việc đều phải dựa vào nông nghiệp” cho nên “Các cơ quan nhà nước phải quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp, phát huy nhiều hơn nữa tác dụng của ngành mình trong sản xuất nông nghiệp”.

  b. Cải thiện dần nông dân thành công nhân,nông thôn thành thành thị,mức sống thu nhập người dân tăng nhanh bảo đảm mọi hoạt động sanh hoạt giải lao vui chơi giải trí, mọi thông tin cập nhật đến người dân.

Song song với thu nhập tăng lên thì người dân trở nên có ý thức hơn dẫn đến trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn tạo cho tay nghề lao động thuần thục hơn kỹ năng kỹ xảo khéo léo hơn, năng suất lao động tăng nhanh.