Tăng cường công tác xúc tiến thương mại hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá xuất khẩu

Nhà nước có thể hỗ trợ cho các địa phương lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thành lập các trung tâm triển lãm thu hút các nhà đầu tư lớn và các khách hàng, đối tác chú ý đến SP Việt Nam, như thường xuyên mở  các cuộc  hội thảo, các cuộc triển lãm, hội chợ có quy mô lớn để thu hút sự chú ý, tạo tiếng vang trên TT và tìm kiếm đối tác. Hỗ trợ các chương trình xúc tiến ra TT nước ngoài cho các DN xuất  khẩu. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả, Chính phủ cần xác định rõ mục tiêu, nội dung của từng chương trình, có thông tin chi tiết, rõ ràng để các DN lựa chọn tham gia. Mặt khác, cần có những chương trình xúc tiến chuyên biệt cho từng ngành hoặc chỉ kết hợp các ngành có liên quan:

  • Nhà nước hỗ trợ đẩy mạnh và đổi mới phương thức hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các DN như (i) cung cấp thông tin về các TT, đối thủ cạnh tranh, tư vấn pháp lý; (ii) hướng dẫn và hỗ trợ cho các DN trong hoạt động nghiên cứu triển khai cải tiến kỹ thuật, đăng ký thương hiệu hàng hóa, thực hiện nghiên cứu TT nước ngoài; (iii) kết hợp với quảng bá du lịch, văn hóa ẩm thực. Các DN muốn tranh thủ được các cơ hội XK và giảm thiểu rủi ro trên TT họ cần lựa chọn triển khai  các hoạt động xúc tiến thương mại có giá trị gia tăng cao.
  • Cần tăng cường phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại ở các cấp Chính phủ, các tổ chức xúc tiến thương mại, các DN, triển khai hội chợ thương mại ngành TCMN được quốc tế thừa nhận:

Hỗ trợ KH&CN và hoạt động marketing cho hội chợ thương mại, công tác tổ chức cần tạo ra một liên kết hoàn chỉnh giữa các khâu hậu cần như khu trưng bày triển lãm, máy bay, khách sạn, giao thông trên bộ, khu nghỉ ngơi… để thu hút khách hàng tiềm năng có   giá trị cao đến tham gia hội chợ.

Chuẩn bị thường xuyên kế hoạch khảo sát các khách hàng nước ngoài tham gia hội chợ để xác định thời điểm tốt nhất tổ chức sự kiện. Chuẩn bị tài liệu chu đáo tại các hội   chợ thuộc các lĩnh vực ngành nghề để giới thiệu đầy đủ và thu hút khách hàng tham dự trong suốt thời gian viếng thăm và tham gia sự kiện.

Thành lập một ban tư vấn gồm những nhà XK và những nhà trưng bày SP hàng đầu của Việt Nam để giới thiệu chuyên môn ngành TCMN mây tre lá tại hội chợ hoặc trên các báo thương mại thông qua các đại diện thương mại và các hiệp hội, qua thư từ gởi đến các nhà NK trên thế giới.

Cần có các chương trình đào tạo cho các nhà trưng bày SP có tay nghề chuyên môn cao giúp họ nâng cao kiến thức thiết kế và trang trí gian hàng.

Tổ chức và tiếp đón tạo điều kiện thuận lợi cho các phái đoàn người mua  nước  ngoài vào Việt Nam.

Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Hiệp Hội Xuất Khẩu Hàng TCMN Việt Nam (VIETCRAFT), với:

Tầm nhìn: “là tổ chức hàng đầu hoạt động vì sự PTBV của ngành TCMN, quà tặng và hàng gia dụng XK tại Việt Nam”;

Sứ mệnh: “nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh cho các DN hội viên, tăng cường cơ hội toàn cầu cho các nhà NK quốc tế và nhà XK trong nước; VIETCRAFT cung cấp các dịch vụ-góp phần tạo nên thành công, đồng thời đẩy mạnh mạng lưới trong ngành TCMN, đồ gỗ, quà tặng và hàng gia dụng”;

Giá trị: “cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về  tính hoàn thiện  trong  mối quan hệ hợp tác với tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị của ngành TCMN, đồng   thời cũng cam kết cởi mở và công bằng trong tất cả các công việc của mình, cùng hướng đến lợi ích chung cũng như các trách nhiệm XH của mình”.

Trong vài năm gần đây, có nhiều nhà XK đang phát triển nhanh chóng trên TT hàng TCMN do họ đầu tư và trang bị kỹ kiến thức như kỹ thuật phát triển SP, sáng kiến thiết kế, kỹ năng tổ chức và tham gia hội chợ thương mại, xây dựng năng lực cho các nhà XK để giúp họ tăng cường năng lực cạnh tranh hơn. Mặt khác, họ có nhu cầu lớn về KH&CN như nâng cao kỹ năng tổ chức và năng lực kỹ thuật để góp phần như những công cụ mũi nhọn trong PTBV kinh tế quốc gia, củng cố các tiểu ngành kém phát triển và cải thiện khả năng tiếp cận TT thế giới của Việt Nam.