Tăng trưởng và công bằng không có sự mâu thuẫn

Tăng trưởng và công bằng không có sự mâu thuẫn
Đánh giá bài viết

Các công trình nghiên cứu kinh tế đã từng cho rằng việc phân phối không công bằng là điều kiện cần thiết để tạo ra sự tăng trưởng nhanh, cùng với đó các lập luận kinh tế cơ bản được dùng biện bạch cho sự bất công lớn về thu nhập rằng thu nhập công ty cao là những điều kiện để tiết kiệm, để cò thể đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Đất nước càng có khả năng tiết kiệm thì tốc độ tăng trưởng của nó càng nhanh. Nếu người giàu tiết kiệm và đầu tư một tỉ lệ đáng kể trong thu nhập của họ, trong khi người nghèo sử dụng tất cả   thu nhập của họ vào tiêu dùng, và nếu tỉ lệ tăng GNP trực tiếp liên quan đến phần thu nhập quốc dân được đưa vào tiết kiệm, thì rõ ràng một nên kinh tế có phân phối thu nhập không công bằng sẽ tiết kiệm được nhiều hơn và tăng trưởng nhanh hơn nền kinh tế có thu nhập công bằng. Sau đó, thu nhập quốc dân và thu nhập bình quân đầu người sẽ đủ cao để thực hiện việc phân phối thu nhập thông qua thuế và trợ cấp. Nhưng cho đến thời điểm đó, mọi nổ lực nhằm phân phối một nhập một cách sẽ chỉ làm giảm tốc độ tăng trưởng. Có những lí do thuyết phục giúp lí giải về vấn đề này.

Thứ nhất, những người giàu ở các nước Thế giới Thứ ba thực tế không có ý muốn tiết kiệm và đầu tư một phần đáng kể trong thu nhập của họ vào nền kinh tế trong nước. Ngược lại thương gia, chính khách và những nhóm người thượng đẳng khác là những nhóm người luôn xài hàng ngoại nhập xa xỉ, ở những ngôi nhà đắt tiền, du lịch nước ngoài, và đầu tư vào vàng, đồ trang sức…Những loại tiết kiệm này không hề đóng góp gì cho tiềm lực của quốc gia mà ngược lại nó là một sự tiêu phí nguồn lực đáng kể.

Thứ hai, thu nhập thấp và mức sống thấp của người nghèo, thể hiện ở tình trạng tình trạng sức khoẻ, giáo dục, trình độ kém từ đó dẫn đến năng suất lao động kém, từ đó mà nên kinh tế chậm phát triển. Vì thế, nâng cao đời sống của dân nghèo không chỉ tăng phúc lợi cho họ mà còn vào năng suất lao động và thu nhập của toàn bộ nền kinh tế.

Thứ ba, tăng thu nhập trong cho người sẽ kích thích việc tăng toàn bộ nhu cầu đối với các nhu yếu phẩm, trong khi người giàu có xu hướng chi tiêu phần thu nhập tăng  thêm cho những hàng hoá xa xỉ nhập khẩu. Nhu cầu tăng đối với hàng hoá trong nước sẽ kích thích sản xuất, công ăn việc làm, đầu tư, vì vậy sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế

Cuối cùng, khi thu nhập trở nên bình đẳng hơn, mọi người sẽ có động lực tham gia vào hoạt động sản suất, kinh doanh và từ đó kích thích phát triển kinh tế một cách lành mạnh.