Thế nào là người lao động?

Thế nào là người lao động?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 6 Bộ luật lao động:

Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.