Thế nào là thị trường

Thị trường là khái niệm cốt lõi của marketing có nhiều cách hiểu theo những quan điểm khác nhau. Theo quan điểm kinh tế, thị trường là nơi người mua gặp gỡ người bán. Theo quan điểm marketing hàng hoá thông thường, thị trường là tập hợp những người mua hiện tại và những người sẽ sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong tương lai. Do đó, quy mô thị trường gắn với số lượng người mua có thể mua/sử dụng sản phẩm/dịch vụ được cung cấp.

Với marketing địa phương, thị trường được hiểu dưới góc độ rộng hơn, bao gồm tập hợp các nhà đầu tư (FDI, DDI) có nhu cầu và dự định tiến hành đầu tư vào một địa điểm tại một địa phương xác định nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lời cho nguồn vốn đầu tư, phù hợp với quan điểm và mục tiêu sử dụng vốn của mình.

Thị trường tiềm năng trong marketing địa phương là khái niệm thể hiện mức độ thành công, hiệu quả cao khi tiến hành đầu tư vào địa phương. Thông thường, nhà đầu tư luôn đặt ra những mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận cần đạt được khi tiến hành đầu tư vốn tài chính hoặc công nghệ, quy trình vào địa phương. Thị trường tiềm năng là danh sách đã được chọn lọc những địa phương có thể thoả mãn được nhiều nhất mục tiêu của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, để hấp dẫn các nhà đầu tư, địa phương đồng thời cũng đánh giá và xác định nguồn lực cũng như những lợi thế cạnh tranh của mình để quảng bá tới nhà đầu tư. Thị trường tiềm năng dưới góc độ của địa phương là danh sách những nhà đầu tư với năng lực tài chính, khả năng chuyên môn và công nghệ thoả mãn được định hướng phát triển của địa phương.