Thế nào là thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội :

Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian  đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội .