Thẻ tín dụng là gì?

Thẻ tín dụng là gì?
Đánh giá bài viết

Thẻ tín dụng thường được miêu tả là một loại “tiền nhựa”. Đó là bởi vì một chiếc thẻ tín dụng thường có dạng một chiếc thẻ nhựa. Một thẻ tín dụng thường thường có kích cỡ 86 x 54 cm, và cho phép người chủ thẻ có thể mua hàng mà không cần tiền mặt. Để sử dụng thẻ tín dụng, chủ thẻ cần một “giới hạn tín dụng” đã- được-phê-duyệt từ ngân hàng – “giới hạn tín dụng” đại diện cho tối đa số tiền mà ngân hàng đồng ý cho bạn mượn để thanh toán các đơn hàng của bạn.

Khi chúng ta có một thẻ tín dụng từ ngân hàng, chúng ta thường chọn giữa giữa các công ty thẻ tín dụng – AmericanExpress, MasterCard hay Visa. Nhưng vai trò của những công ty thẻ tín dụng là gì? Tại sao các ngân hàng cần họ?

Điều gì xảy ra khi bạn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán đơn hàng?

Trong mỗi giao dịch thẻ tín dụng, có một số bên liên quan để đảm bảo toàn bộ quá trình thanh toán diễn ra trơn tru. Những Hình ảnh sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn rõ ràng về các bên liên quan.

1

Dù tin hay không tin, quá trình thanh toán thẻ tín dụng thật sự rất phức tạp. Để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta giả sử bạn ghé vào một cửa hàng và sắp mua hàng với thẻ tín dụng của bạn.

Bạn trình thẻ của mình cho người thu tiền, họ sẽ quét nó thông qua một máy đọc/thiết bị thẻ tín dụng.

2

Máy đọc/thiết bị thẻ tín dụng sẽ đọc phần sọc từ ở mặt sau của thẻ và gửi thông tin khóa (ví dụ số thẻ tín dụng của bạn, giới hạn tín dụng, ngày hết hạn,v.v..) đến ngân hàng của cửa hàng (ví dụ ngân hàng của người bán).

3

Bên ngân hàng của người bán nhận thông tin và kiểm tra giao dịch này hợp lệ.

4

Sau đó ngân hàng của người bán gửi thông tin đơn hàng đến công ty tín dụng liên quan (ví dụ Visa, MasterCard hay American Express).

5

Kế tiếp, công ty thẻ tín dụng liên lạc ngân hàng của bạn và xác nhận rằng thẻ tín dụng của bạn hợp lệ.

6

Tùy theo sự xác nhận từ phía ngân hàng, công ty thẻ tín dụng sau đó sẽ chuyển thông điệp đến ngân hàng của người bán, họ sẽ phê duyệt giao dịch của bạn.

7