Thị phần sản phẩm Dệt May trong thị trường xuất khẩu của Việt Nam

Quy mô thị trường dệt may toàn cầu hiện nay với giá trị mậu dịch đạt 700 tỷ USD. 5 quốc gia dệt may lớn nhất trên thế giới hiện nay có Trung Quốc, Ấn độ, EU, Bangladesh và Việt Nam. EU là thị trường tiêu thụ lớn nhất, đạt 350 tỷ USD/năm và Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu lớn nhất với 288 tỷ USD. Các quốc gia đi trước như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản chủ yếu tập trung vào khâu mang lại giá trị gia tăng cao nhất của chuỗi giá trị dệt may là thiết kế, marketing và phân phối. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tập trung tại Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển như Bangladesh, Việt Nam, Pakistan, Indonesia,…Mặc dù có quy mô nhỏ về mặt tỷ trọng trong xuất khầu toàn thế giới, nhưng 10 năm qua Việt Nam là nước có mức độ tăng trưởng nhanh nhất. Trong khi KNXK dệt may Ấn độ tăng 3,5 lần, Trung Quốc tăng 5 lần, Bangladesh tăng 8 lần nhưng quy mô xuất khẩ dệt may Việt Nam tăng 15 lần trong giai đoạn 2008 -2017 (Hình 3.2). Kết quả trên cho thấy tiềm năng, năng lực cạnh tranh, sức hút về đầu tư nước ngoài lẫn trong nước và sức phát triển của thị trường dệt may Việt Nam.