Thị phần sản phẩm dệt vải trong thị trường xuất khẩu của Việt Nam

Trong những năm qua, các sản phẩm Dệt Vải có xu hướng xuất khẩu tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2010-2017. Kim ngạch xuất khẩu các sản phầm vải tăng gấp 2 lần ở mức 1,5 tỷ USD năm 2017 so với 0,75 tỷ USD năm 2010. Đây có thể do hiệu ứng các Hiệp định thương mại tự do thời gian qua có yêu cầu về quy tắc xuất sứ FTA Viet Nam – EU từ Vải thì các sản phẩm may mặc Việt Nam mới có thể hưởng lợi ích giảm thuế quan, nên các doanh nghiệp Dệt May đã tăng cường đầu tư cho các sản phẩm nguyên, phụ liệu.

Từ bảng 3.7 cho thấy, Năng lực sản xuất Vải của Việt Nam khoảng khoảng 3 tỷ mét vải/năm trong khi nhu cầu của ngành May mỗi năm gần 9 tỷ mét vải; lượng vải xuất khẩu không đáng kể. Có thể thấy một thực tế bất cập trong phát triển sản phẩm dệt may là trong khi nhu cầu vải phải nhập khoảng 6 tỷ mét ( khoảng 65 – 70% lượng vải/năm ) thì sợi sản xuất trong nước hiện nay phải xuất khẩu 2/3 sản lượng. Kim ngạch vải xuất khẩu ra nước ngoài không nhiều, chủ yếu vải tổng hợp sang các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, UAE,…