Thị trường chứng khoán Thái Lan

TTCK Thái Lan là một trong những thị trường chứng khoán phát triển  nhanh nhất ở khu vực Châu á. TTCK Thái Lan ban đầu được các công ty tư  nhân thành lập (vào tháng 7/1962), đến năm 1970 thị trường này phải đóng cửa  vì ít người tham gia và thiếu sự hỗ trợ của Nhà nước. Tháng 5 năm 1974, Luật  Sở giao dịch chứng khoán được ra đời và Sở giao dịch chứng khoán được mở  cửa trở lại vào năm 1975. Kể từ năm 1986, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan  phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao. Giai đoạn 1962-1986, Sở giao dịch chứng  khoán Thái Lan chịu sự quản lý và giám sát song trùng của 2 cơ quan: Ngân  hàng Trung ương, Bộ Tài chính. Năm 1992, Uỷ ban chứng khoán ư cơ quan  quản lý trực tiếp TTCK Thái Lan mới được thành lập.

Tại Thái Lan, theo Luật chứng khoán năm 1874, các công ty chứng khoán  muốn trở thành thành viên của SGDCK phải được Bộ Tài chính đồng ý. Theo  luật về SGDCK, các thành viên phải có khả năng tài chính mạnh, có khả năng  thực hiện các giao dịch chứng khoán và có kinh nghiệm trong các hoạt động  giao dịch đó.

Tháng 4 năm 1991, SGDCK Thái Lan bắt đầu áp dụng hệ thống vi tính  hoàn toàn tự động trong giao dịch. Với hệ thống giao dịch tự động này, SGDCK  Thái Lan cho phép các công ty chứng khoán thông qua hệ thống vi tính thực  hiện các giao dịch ngay tại văn phòng của họ mà không cần đến trực tiếp sở  giao dịch.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chung khoan thai lan thanh lap
  • ,